Cuộc sống sinh viên

Sống cùng ngôn ngữ

Hãy tưởng tượng những điều bạn sẽ trải nghiệm trong suốt chương trình Ngôn ngữ Học thuật EF. Bạn sẽ gặp vô số bạn bè, giao tiếp bằng tiếng bản xứ, và tìm hiểu văn hóa đất nước từ bên trong. Hãy sống cùng ngôn ngữ với EF